Stappenplan controles

1. Pre-audit

In de voorbereidingsfase van de wettelijke of vrijwillige controle kijken we terug op het afgelopen jaar. Wat speelt er in de onderneming, welke risico’s onderkennen we en hoe richten we de audit daarop in? In een multidisciplinair overleg met financiële specialisten van uiteenlopende disciplines maken we samen met u een planning.

2. Interim-controle

In het najaar volgt de interim-controle; verlopen de financiële procedures zoals het hoort? Bij grote organisaties doen we dit in nauwe samenwerking met uw eigen administratieafdeling.

3. Balanscontrole

In de vorige fase zijn we erachter gekomen in hoeverre we kunnen steunen op de interne procedures ten aanzien van opzet, bestaan en werking. In deze fase wordt de jaarrekening samengesteld; door uw eigen administrateur of een specialist van Stolp+KAB. Vervolgens vindt controle van de balansposten plaats.

4. Advies

In de slotfase bespreken we de uitkomst met management of directie. Over het algemeen ontvangt u bij de jaarrekening een goedkeurende en ondertekende verklaring. Ook is een afkeurende verklaring, een verklaring met een beperking of oordeelonthouding mogelijk. We sluiten altijd een management letter bij, waarin de bevindingen zijn voorzien van een aanbeveling.

"Doordat wij u in een maatwerkadvies voorzien, kunt u uw administratieve bedrijfsvoering of interne controlemaatregelen waar nodig verder aanscherpen. Op deze manier doen we nét dat stapje extra voor u."

Meer informatie

Heeft u vragen over de wettelijke of vrijwillige controleverklaring? Neem contact op via +31 70 3209355.