Blog: Busy season: de eindejaarscontroles

01-02-2022

Hallo allemaal! Fris en fruitig in het nieuwe jaar ben ik er weer om jullie te voorzien van een nieuwe blog. Dit keer vertel ik, Annemiek Schoneveld, jullie meer over de eindejaarscontroles die per heden aanvangen. Ook wel de start van ons zogeheten 'busy season'! 

Eindejaarscontroles = volle agenda's

Halverwege januari komen de eerste eindejaarscontroles op gang. Onze agenda's zitten dan bomvol werk en een hele leuke, drukke en leerzame tijd breekt weer aan. Zo staan de volgende werkzaamheden de komende periode op de planning: 

  • Overleg met samenstelcollega's over de bedrijfsbeschrijving, actuele ontwikkeling en de planning voor de jaarrekening
  • Afstemming met de klant
  • Het opstellen van de jaarrekening
  • En het in ontvangst nemen van aan te leveren stukken van de klant 

Pre audit

Voordat wij starten met de uitvoering van de eindejaarscontroles vindt er binnen het controleteam een zogeheten pre audit plaats. Dit houdt in dat het controleteam van de betreffende klant de actuele ontwikkelingen en controleaanpak bespreekt. Ook organiseren we een fraude brainstormsessie. Hierin bespreken we met het hele team wat mogelijke risico's zijn en hoe we deze verzachten. 

Taakverdeling in het team

De eindejaarscontroles betreffen de controles waarbij wij inhoudelijk iedere jaarrekeningpost controleren. Voor iedere balans- en winst- en verliesrekeningspost wordt een controleaanpak bepaald. Hier kijken we naar de nauwkeurigheid, het bestaan, de waardering en de volledigheid. Vervolgens vindt aan de hand hiervan de controle op de betreffende post plaats. 

De controleleider maakt en bespreekt een werkverdeling en urenbegroting. Zo weet ieder teamlid precies wat er van hem/haar wordt verwacht en gaan wij post voor post aan de slag met de verdeelde taken. 

Samenwerking met de klant

De controle van de jaarrekening doen en kunnen wij niet alleen. Dit gaat altijd in samenwerking met de klant. Denk aan onderbouwingen, verkrijgen van nadere documentatie en onze controles hierop. Om deze reden is het dan ook echt van belang dat wij altijd de klant meenemen in onze visies en in de controleaanpak. Zo weet de klant waarom wij sommige vragen stellen. Zodra een post volledig is gecontroleerd, vindt er een review (check) plaats door de controleleider en de accountant. 

Afrondingsfase

Zodra alle posten zijn afgerond, de reviews plaats hebben gevonden en alle eventuele bevindingen in kaart zijn gebracht en zijn besproken met de klant, gaan wij over tot de afronding. We plannen een eindbespreking met de klant, verwerken de jaarrekening definitief en verstrekken tot slot de controleverklaring.

Busy season in een notendop

Dat is de eindejaarscontrole in een notendop. Ik hoop dat ons werkproces zo duidelijk is én ik jullie weer enthousiast heb gemaakt voor ons mooie vak! Voor alle accountants die nu ook volop bezig zijn in busy season: succes! En tot de volgende keer in mijn nieuwe blog. Houd onze LinkedIn- en Instagram-pagina in de gaten voor updates en kijkjes achter de schermen. 

Groetjes, Annemiek

Bekijk ook

Werken en leren: de ervaringen van Jill

20-07-2022

Jill de Leeuw is sinds september 2021 werkzaam bij Audit To Be. Ze combineert haar werk bij Audit To Be met een deeltijdstudie: Bachelor of Science in Accountancy. Hoe bevalt de combinatie werken en leren? In deze blog vertelt Jill over haar ervaringen. Studeren en praktijkervaring opdoen"In 2021 slaagde ik voor mijn vwo-diploma en besloot hierna om een deeltijdstudie te doen. Vier dagen werken en één dag studie. Helemaal stoppen met studie vond ik erg zonde, maar vijf dagen in de week in een klaslokaal zitten, zag ik ook niet zo zitten. Toen kwam ik deze....

Lees meer

Praktijkopleiding tot registeraccountant (RA)

15-06-2022

Hallo allemaal, er is wat tijd overheen gegaan (busy season), maar hier ben ik weer met een nieuwe blog. Dit keer vertel ik, Annemiek Schoneveld, jullie meer over de praktijkopleiding tot registeraccountant....

Lees meer

Casestudy Zorg-Vuldig: “Ondersteuning op het moment dat het nodig is”

28-04-2022

Hallo allemaal, door busy season was het even wat rustiger op onze nieuwspagina, maar hier ben ik weer! Dit keer geen blog, maar een casestudy waarin één van onze klanten Zorgorganisatie....

Lees meer