Blog: Werken in de accountancy, wat komt erbij kijken?

09-08-2021

Hallo allemaal, daar ben ik weer. In deze blog vertel ik, Annemiek Schoneveld, jullie meer over mijn dagelijkse werk als controlerend accountant.

Controleseizoen

In theorie is een controleseizoen opgedeeld in twee delen. In het eerste deel van het controleseizoen staan de interimcontroles centraal en in het tweede deel van het controleseizoen staan de eindejaarscontroles centraal. Voordat de interimcontrole start wordt de planningsfase in het controledossier, dat toeziet op de kennis van de huishouding, wet en regelgeving uitgevoerd.

Interimcontrole

De interimcontroles vinden altijd plaats vóór de eindejaarscontrole. Dit betreffen de controles waarbij wij middels interviews met verschillende functionarissen binnen een organisatie de opzet in kaart brengen van de verschillende processen binnen een organisatie. Neem bijvoorbeeld een autodealer. De processen binnen deze organisatie betreffen: het verkoopproces van nieuwe auto’s, verkoopproces van tweedehands auto’s, dienstverleningsproces inzake de werkzaamheden in de werkplaats, inkoopproces van de auto’s, inkoopproces reguliere kosten, betalingsproces en het personeelsproces.

Zoals jullie zien, betreft dit een uitgebreid geheel en het is hierdoor voor ons van groot belang om al deze stromen binnen de organisatie goed in kaart te brengen. Nadat wij het proces in opzet in kaart hebben gebracht, voeren wij de zogeheten lijncontroles uit op ieder proces. Dit houdt in dat wij in ieder proces één order, inkoop etc. selecteren en deze geheel volgen van de eerste stap in het proces tot en met de laatste stap in het proces. Alle documentatie hiervan en de interne aanwezige controles worden vastgelegd. Dit werkt allen mee in de bepaling van onze controleaanpak voor de eindejaarscontrole.

Eindejaarscontrole

Nadat een boekjaar is afgerond, starten vanaf ongeveer februari de eindejaarscontroles. Het controleobject dat hierbij centraal staat, betreft de opgestelde jaarrekening. De eindejaarscontroles betreffen de controles waarbij wij inhoudelijk iedere jaarrekeningpost controleren. Voor iedere balans- en winst & verliesrekeningspost wordt een controleaanpak bepaald (nauwkeurigheid, bestaan, waardering, volledigheid) en aan de hand hiervan vindt de controle op de betreffende post plaats. Met de klant worden de benodigde stukken verzameld en deze worden door ons in detail controleerd. 

De afrondingsfase

Nadat de controle is uitgevoerd, gaat de controle over naar de laatste fase, de afrondingsfase. In deze fase worden de accountantsverslagen (betreft een verslag van de controle en de hierbij geconstateerde bevindingen) voorbereid en vinden de eindbesprekingen met de klant plaats. Daarnaast zijn er rond jaareinde nog de voorraadinventarisaties welke bijgewoond worden. Dit houdt in dat wij meelopen bij de telling van de voorraden. Dit kan toezien op voorraad kaas, vlees, auto’s, maar ook voorraad varkens! Erg divers dus.

Kennis maken?

Ik hoop dat ik jullie interesse heb gewekt en heb laten zien dat ons beroep alles behalve saai is. Mocht je denken 'dit is echt wat voor mij', neem dan vooral contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking! In mijn volgende blog zal ik één van onze nieuwe medewerkers interviewen. Dus stay tuned en houd onze LinkedIn- en Instagram-pagina in de gaten! Tot de volgende keer!

Groetjes Annemiek

Bekijk ook

Werken en leren: de ervaringen van Jill

20-07-2022

Jill de Leeuw is sinds september 2021 werkzaam bij Audit To Be. Ze combineert haar werk bij Audit To Be met een deeltijdstudie: Bachelor of Science in Accountancy. Hoe bevalt de combinatie werken en leren? In deze blog vertelt Jill over haar ervaringen. Studeren en praktijkervaring opdoen"In 2021 slaagde ik voor mijn vwo-diploma en besloot hierna om een deeltijdstudie te doen. Vier dagen werken en één dag studie. Helemaal stoppen met studie vond ik erg zonde, maar vijf dagen in de week in een klaslokaal zitten, zag ik ook niet zo zitten. Toen kwam ik deze....

Lees meer

Praktijkopleiding tot registeraccountant (RA)

15-06-2022

Hallo allemaal, er is wat tijd overheen gegaan (busy season), maar hier ben ik weer met een nieuwe blog. Dit keer vertel ik, Annemiek Schoneveld, jullie meer over de praktijkopleiding tot registeraccountant....

Lees meer

Casestudy Zorg-Vuldig: “Ondersteuning op het moment dat het nodig is”

28-04-2022

Hallo allemaal, door busy season was het even wat rustiger op onze nieuwspagina, maar hier ben ik weer! Dit keer geen blog, maar een casestudy waarin één van onze klanten Zorgorganisatie....

Lees meer